Start-ups, status updates, scrum, agile & weekly meetings, financials & forcast meetings. Verzin het maar, er wordt nogal wat vergadert. En niet altijd even effectief.

En nu? Nu zijn we massaal overgestapt op online meetings. Maar hoe hou je zo een meeting zinvol en levendig. Dat is tijdens een gewone vergadering al lastig voor sommigen. Voor de concentratie voor velen is het van belang om inspirerend en afwisselend te zijn. Daarom is het goed om af en toe wat gekkigheid in te bouwen. Ook tijdens het werk.

Ik heb 10 tips voor je op een rij gezet om je online meeting leuker te maken. Ze vergen allemaal weinig tot geen digitale skills, dus ze zijn makkelijk toe te passen. Natuurlijk kun je ze ook gebruiken voor de online borrel 😉

Tip 1: ‘Wie is de snelste?’

Ieder persoon krijgt een blok van 5 minuten waarin ze een opdracht moeten geven aan de rest. Dus de 1e 5 minuten persoon 1, de 2e 5 minuten persoon 2, etc. Deze persoon roept op een willekeurig moment in dat blok een opdracht. Het gaat om het verrassingseffect.

De opdrachten kunnen van alles zijn. Bijvoorbeeld, laat een vakantiefoto zien of pak zo snel mogelijk 3 houten voorwerpen. Eventueel kan iedereen iets vertellen over hetgeen hij laat zien. Door een score bij te houden is er aan het einde van de vergadering een winnaar. Past deze oefening niet, breng zelf variaties aan zoals jij dat zelf wilt.

Doel: activiteit tijdens de meeting

Tip 2: ‘Waar of niet waar’

Groepen tot ± 6 personen. Materiaal: 3 post-its en een pen.

Iedereen schrijft 3 statements over zichzelf op. De anderen raden welk statement niet klopt. De eigenaar van de gerade statements verteld wat meer over de statements die wel kloppen.

Doel: meer te weten komen over het privéleven van anderen.

Tip 3: ‘Een bijzonder voorwerp’

Groepen tot ± 6 personen. Dit is een variant op tip 2. Iedereen zoekt een speciaal voorwerp dat ze thuis hebben. Ze vertellen iets over dat voorwerp.

Doel: meer te weten komen over het privéleven van anderen.

Tip 4: ‘Lulkoek bingo’

Bron: NRC https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/08/dit-is-het-ergste-jargon-in-de-zorg-a1602268

Dit oude vergaderspel kan ook heel goed digitaal gespeeld worden. Vooraf wordt een bingo formulier gemaakt met veel voorkomende woorden. Iedere deelnemer print deze en legt deze voor zich. Als je een woord hoort dan noteer je de naam van de persoon die het woord gezegd heeft en het exacte tijdstip op het formulier.

Uiteraard roept degene die ‘Bingo’ heeft, heel hard BINGOO en doet een overwinningsdans voor de camera. Succes verzekert.

Doel: actief luisteren.

Tip 5: ‘Verbale communicatie?’

Materiaal: papier om op te tekenen en een pen of potlood. Deze oefening gebruik ik tijdens mijn trainingen om het verschil te maken tussen verbale en non-verbale communicatie volgens de theorie van Mehrabian.

1 persoon heeft de opdracht om een redelijk makkelijk te tekenen voorwerp te kiezen. Bijvoorbeeld een hark. Deze persoon geeft in maximaal 10 of 15 instructies aan de anderen opdrachten zonder de naam van het voorwerp te benoemen. De opdrachten mogen uitsluitend bestaan uit de instructie over het zetten van lijnen en de plaats op het papier. Na het maken van de tekeningen laat ieder de tekening zien. De resultaten kunnen hilarisch zijn.

Doel: Nieuwe groepen te laten wennen aan elkaar en/ of aan online meetings. 

Tip 6: ‘Romantic breakfact startup’

Iedereen bereid zijn eigen ontbijt en zet die voor zich zichtbaar op de webcam. Dit is een variant op de ontbijtsessie die sommige bedrijven periodiek doen. De teamleider opent de vergadering. Hij/ zij start bijvoorbeeld met een leuke anekdote en er wordt wat gepraat over de verschillende ontbijten die men heeft. EET SMAKELIJK 😉

Doel: sfeer en saamhorigheid creëren.

Tip 7: ‘Vragen stellen’

Een mooie oefening in vragen stellen. De organisator kiest een afbeelding van iets! De groep krijgt 15 pogingen om het te raden. Bij een gesloten vraag antwoord de organisator alleen met een ja of een nee. Bij open vragen krijgen de deelnemers meer waar voor hun vraag.

Doel: lekker bezig en het verschil maken tussen open en gesloten vragen. De organisator turft het aantal gesloten en open vragen.

Tip 8: ‘Heeft iedereen opgelet?’

Soms valt een meeting aan het einde opeens stil. Zonde toch? Daarom deze tip om op een gezellige en interactieve manier af te sluiten.

De organisator stelt een lijst met maximaal 10 vragen op. Dit kan over het onderwerp van de meeting gaan en het kunnen ook algemene quizvragen zijn. Iedere deelnemer kiest een goed zichtbaar voorwerp dat hij opsteekt als hij het juiste antwoord weet. Iedere deelnemer krijgt 10 punten om mee te beginnen. Na het stellen van een vraag krijgt de persoon die het eerste het voorwerp omhoog steekt de kans om te antwoorden. Is het antwoord goed, dan leveren alle anderen 1 punt in. Is het antwoord fout, dan levert deze persoon 2 punten in. De persoon die het langst overblijft heeft gewonnen. Begin met een vraag voor spek en bonen om te oefenen.

Doel: fun en op een positieve manier een vergadering afsluiten en/ of herhalen van de besproken onderwerpen.

Tip 9: ‘Storytelling volgens de 7 rover hoofdmannen’

De organisator brengt een onderwerp in. De groep krijgt 1 minuut om na te denken over de uitkomst die zij voor zich zien. Vervolgens geeft de organisator iedere deelnemer een random nummer. Op volgorde van deze nummers gaan de deelnemers gezamenlijk een story maken. Iedere deelnemer krijgt exact 30 seconden om zijn deel te vertellen. Zo ontstaat er een uitkomst die niemand verwacht.

Doel: brainstorming over mogelijke oplossingen.

Tip 10: Online spel-integratie

Voor de digitaal gevorderde onder ons. Probeer eens om via bijvoorbeeld Kahoot of Jackbox games met elkaar te spelen. Er staan online spellen en quizes die je kunt doen. Afhankelijk van het online platform dat je gebruikt kun je ze integreren.

Q-tasc, praktisch een stap verder. Ook online!

Natuurlijk kan je ook samen sporten of karaoke doen. Er zijn veel varianten mogelijk. Wees creatief en kijk goed naar je doelgroep.

Kom je er niet uit of heb je zelf nog goede ideeën, laat het me weten