Schrijf geschiedenis met een gecentraliseerde voorraad!Carparts voor web

De aftermarkt in de autobranche bestaat voor een groot deel uit de handel in reserveonderdelen. Steeds meer importeurs en grossiers zien dat het op voorraad houden van spare parts veel geld kost en efficiënter kan. Is het centraliseren ervan het ei van Columbus of eerder de Slag bij Waterloo? En hoe pak je het consolideren van de voorraad dan aan? Schrijf geschiedenis door mee te gaan in de ontwikkeling van de onderdelenstroom en te kiezen voor de juiste aanpak.

Voorkom dode stock en hoge kosten

De automotive aftermarkt is een bijzondere markt waarvan de logistieke keten nog vrij traditioneel is ingericht. Het grootste deel van de reserveonderdelen voor auto’s leveren de fabrikanten aan importeurs en groothandels. Zij verkopen de spare parts aan grossiers en onderdelendistributeurs die zelf voorraad aanhouden. Vervolgens verzorgen zij de fijnmazige distributie aan erkende reparateurs en garage- en schadeherstelbedrijven. In deze supply chain zijn korte levertijden en een hoge leverbetrouwbaarheid van groot belang. Consumenten willen wel een snelle reparatie, maar wensen niet extra te betalen voor het op voorraad houden van de benodigde onderdelen. Een efficiënte inrichting van alle onderdelen van de keten is daarom cruciaal. In deze keten ligt namelijk veel voorraad, naar schatting zo’n 25% van de omzet. Door het grote aantal voorraadhoudende punten met een gelijk assortiment aan spare parts is de servicegraad relatief laag. Bovendien is een hoog percentage obsolete, oftewel dode stock. Vooral bij merkdealers is een dode stock van 30% niet vreemd. Dit heeft hoge kosten en dus verspilling tot gevolg.

Lokale distributiecentra verlagen voorraad dealers

Gelukkig zien importeurs en grossiers deze verspilling in en zo heeft Volvo Cars in samenwerking met DHL lokale distributiecentra ingericht en ontvangen de dealers nu meerdere malen per dag hun onderdelen. Dealers worden op deze wijze ontzorgd en kunnen de lokale voorraden tot een minimum reduceren. Andere merken zullen hierin volgen. Zo heeft PSA Nederland vergaande plannen in die richting. Voor dealers is het noodzakelijk op deze ontwikkelingen in te spelen en hun onderdelenlogistiek vroegtijdig aan te passen.

Optimaliseren stock met een goed doordacht systeem

Behalve de importeurs en grossiers hebben ook veel grotere dealergroepen hun voorraden al gecentraliseerd, vaak door de onderdelen op één locatie te stockeren. Maar dit is niet genoeg om geschiedenis te schrijven. Men zal de voorraden ook moeten optimaliseren en het proces praktischer maken, zodat de benodigde voorraad aanzienlijk omlaag kan. Een breder assortiment zorgt vervolgens voor een hogere servicegraad. Alleen dan kan er maximaal van de schaalgrootte worden geprofiteerd. De levering van de onderdelen aan de vestigingen wordt op deze manier een onderdeel van het primaire proces; het onderhouden en repareren van auto’s. Op kritische wijze zullen de bijbehorende processen moeten worden aangepast. Denk daarbij aan het voorspelbaar maken van de vraag, werkorder-voorbereiding en voorinspecties. Een nog grotere slag wordt geslagen wanneer de handling op de vestigingen wordt geminimaliseerd door de onderdelen pre-picked aan te leveren. Dat vergt inspanning en een goed doordacht systeem. Q-tasc en Leanmotive hebben al meerdere bedrijven begeleid in het optimaliseren van deze processen. Ga geschiedenis schrijven en sla ook je slag met het consolideren van jouw spare parts-voorraden. Het is het ei van Columbus.