70% van wat men leert, leert men door te doen!

Bekijk hoe wij actief leren inzetten om gedragsveranderingen teweeg brengen. Ervaren, fouten maken en inzicht zijn hierin de sleutelwoorden. Onze programma’s zijn didactisch zo opgebouwd dat er een optimaal leereffect ontstaat.

Met speciale dank aan Rob Steltman van RSAV media